Berichten Getagged: Preventie

Factsheets preventie en vroegsignalering ouderen

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Veel gemeenten of wijken bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud te worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Diverse groepen ouderen blijken niet vaak deel te nemen aan deze activiteiten.

Voetballen en muziek maken werkt preventief bij risicojongeren

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Jongerenwerk dat zich richt op talentontwikkeling – bijvoorbeeld muziek maken of sporten – blijkt jeugdcriminaliteit te helpen voorkomen. Maar dit geldt alleen voor jongeren die nog geen delicten plegen, of die alleen beginnend crimineel gedrag vertonen. Bij jongeren die al op het criminele pad zijn, sorteren de programma’s maar weinig effect.