Berichten Getagged: Privacy

Privacy App Jeugd volledig vernieuwd

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

De Privacy App Jeugd is nu helemaal aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy (AVG). Ook bevat de app nu informatie op maat voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, wijkteams en gemeenten. De app bevatte eerder alleen informatie over privacyvraagstukken voor jongeren en jeugdhulpverleners.

Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning.

PrivacyApp Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Onder welke voorwaarden mag ik gegevens doorgeven aan een andere professional? Op dit soort privacy-vragen vinden jeugdhulpverleners antwoord in de vernieuwde PrivacyApp jeugdhulp en jeugdbescherming. De app bevatte tot nu alleen informatie voor de jongeren zelf.

10 praktische vuistregels privacy jeugdhulp

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals maken in een manifest afspraken over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld.