Berichten Getagged: Samenwerking

Wijkverpleegkundige, het mooiste beroep ter wereld?

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het is even zoeken waar de workshopruimte is. De ene keer is het makkelijk te vinden, de andere keer lopen we door gangen en zalen. Steeds weer anders. Het lijkt een beetje op het werk van het publiek dat we straks gaan zien: een groep wijkverpleegkundigen.

Belang van samenwerken bij de aanpak verwarde personen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Al wordt er lokaal en regionaal op verschillende manieren gewerkt aan een sluitende aanpak verwarde personen, bij iedereen staat samenwerking voorop. Dit bleek tijdens een interactieve bijeenkomst in Utrecht. Naast best practices en het uitwisselen van ervaringen, kwamen ook knelpunten aan de orde.

Samenwerking zorg en welzijn bij aanpak eenzaamheid moet beter

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Beroepskrachten en vrijwilligers uit de sociale sector krijgen steeds meer te maken met eenzaamheid. Dit blijkt uit de nieuwe frontliniepeiling ‘De aanpak van eenzaamheid. Wat vindt u?’ van Movisie. De helft van de ondervraagden wordt jaarlijks meer dan twintig keer geconfronteerd met eenzaamheid. Negentig procent vindt de samenwerking tussen sociale- en zorgprofessionals bij de aanpak onmisbaar. Driekwart van alle ondervraagden stelt dat deze samenwerking beter kan.