Berichten Getagged: Scheiding

Zorgloket voor hulpaanbod bij complexe scheidingen

Als een rechter zorg vraagt voor een kind of een gezin bij een complexe scheiding, schakelt voortaan een loket van samenwerkende gemeenten de zorgaanbieders hiervoor in. De Raad voor de Kinderbescherming, de gemeenten en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant starten met ingang van deze maand deze pilot zodat kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van het uit elkaar gaan van hun ouders.

Deelnemers ontevreden over resultaat pilot vechtscheidingen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Ouders die deelnamen aan de pilot ‘Recht doen aan je kind’ zijn van mening dat de interventie maar weinig resultaat heeft gehad. Tegelijkertijd is er mogelijk wel sprake van een afname van de conflictfrequentie af en een toename van de relatiekwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

Ouderschapsplan levert niet gehoopte effect op

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Sinds de invoering van het verplichte ouderschapsplan maken meer scheidende ouders schriftelijke afspraken over de opvoeding en die afspraken zijn uitgebreider. Het welzijn van de kinderen is er echter niet op vooruit gegaan, blijkt uit onderzoek waarop Simon de Bruijn op 7 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Platform pleit voor betere steun bij scheiding

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Ouders hebben betere begeleiding nodig als zij gaan scheiden om te voorkomen dat kinderen schade oplopen. De sociale omgeving, hulpverlening en juridische instanties spelen hierin een rol. Dit schrijft het platform Scheiden zonder Schade in een advies aan het kabinet.

Ruim kwart gescheiden ouders kiest voor co-ouderschap

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Van de in 2010 gescheiden ouders koos 27 procent voor co-ouderschap. De kinderen wonen dan ongeveer net zo vaak bij de vader als bij de moeder. Twee jaar na de scheiding had 80 procent nog steeds een co-ouderschap.

Nieuwe aanpak voor ouders en kinderen in complexe scheiding

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Jaarlijks maken ongeveer 6.000 minderjarige kinderen een complexe scheiding van hun ouders mee. De gevolgen van zo’n scheiding zijn vooral voor kinderen groot. Daarom is op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie het programma ’Recht doen aan je kind’ ontwikkeld. Hierin krijgen ouders die in een complexe scheiding zijn verwikkeld, hulp aangeboden.

Kinderombudsman roept advocatuur op kindvriendelijk te werken

Autisme: wil je snel ga langzaam….

De Kinderombudsman wil dat familiezaken waarbij kinderen zijn betrokken alleen mogen worden behandeld door gespecialiseerde advocaten die een kindvriendelijke werkwijze hanteren. Zo’n advocaat moet ervoor zorgen dat het kind gezien en gehoord wordt en dat ouders de belangen van hun kinderen niet uit het oog verliezen.