Berichten Getagged: Toegankelijkheid

Resultaten nulmeting VN-Verdrag Handicap onder gemeenten

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

In 2016 stemde de Eerste Kamer in met ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking. Wat is twee jaar later de stand van zaken bij het gemeentelijk implementatiebeleid? De VNG hield samen met Movisie een flitspeiling.

Maak het VN-verdrag trending topic op twitter

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoera! Vandaag, 14 juli wordt het VN-verdrag echt van kracht in Nederland. Daar zijn we heel blij mee. En dat willen we laten zien ook! Maak vandaag een ‎selfie en laat daarmee zien dat je ook blij bent met de ratificatie van het VN-verdrag.

VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap snel een feit

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De ratificatie van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ is hoogstwaarschijnlijk in juli een feit. Deze week deponeert de regering een door Koning Willem-Alexander ondertekende akte van het verdrag bij de Verenigde Naties in New York. Dan duurt het nog maximaal 30 dagen voordat het verdrag in werking treedt. Dit zal dus hoogstwaarschijnlijk halverwege juli zijn.