Berichten Getagged: Verwarde personen

Hulp voor mensen met verward gedrag

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

De pilot Streettriage is een mooie samenwerking tussen Dimence, Mediant, Ambulance Oost, politie en de Twentse gemeenten. Zorgverzekeraar Menzis steunt dit project door het mede te financieren.

Subsidieoproep niet-acute hulpbehoefte verward gedrag

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Wilt u in uw regio werken aan het doelmatig en efficiënt organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven tijdelijk kwijt zijn? Dan kunt u nu subsidie aanvragen bij ZonMW. De deadline is 18 september 2018 om 14.00 uur.

Apeldoorn komt met nieuwe aanpak om verwarde personen te helpen

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente Apeldoorn heeft vanaf komend najaar een meldpunt dat 24 uur per dag te bereiken is voor mensen die verward gedrag signaleren. Via dit meldpunt wordt de juiste professionele zorg ingeschakeld. Daarnaast komt de gemeente met een nieuw systeem dat begeleiders en zorgverleners kunnen gebruiken bij digitale informatie-uitwisseling over een cliënt. Dat meldt de Stentor.

Hoe herken je een niet-zichtbare beperking bij verward gedrag?

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel, autisme of een lichte verstandelijke beperking. Er is daarom bij professionals, die te maken hebben met mensen met verward gedrag, grote behoefte aan kennis en vaardigheden voor het adequaat omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen. 

Handelingsbank verward gedrag online

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Loopt u vast in complexe casuïstiek? In de handelingsbank vindt u instrumenten en handelingsopties voor professionals die vastlopen in de ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag. Aan de hand van casuïstiek en veelgestelde vragen worden (nieuwe) oplossingen aangedragen.

Belang van samenwerken bij de aanpak verwarde personen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Al wordt er lokaal en regionaal op verschillende manieren gewerkt aan een sluitende aanpak verwarde personen, bij iedereen staat samenwerking voorop. Dit bleek tijdens een interactieve bijeenkomst in Utrecht. Naast best practices en het uitwisselen van ervaringen, kwamen ook knelpunten aan de orde.

Tilburg aan de slag met sluitende aanpak verwarde personen

Autisme: wil je snel ga langzaam….

Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag. Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de gemeente Tilburg mee aan de slag gaat. Voor de aanpak is gebruik gemaakt van de aanbevelingen en bouwstenen van het aanjaagteam Verwarde Personen.