Berichten Getagged: Vluchtelingen

Subsidie voor verbeteren ondersteuning statushouders

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Gemeenten en zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar praktijkprojecten voor het versterken van de positie en de regie van statushouders. Het subsidietraject staat ook open voor onderzoeksprojecten om psychotrauma bij statushouders vroeg te signaleren.

Preventie psychische problemen gezinsherenigers in Zaanstad

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De laatste jaren zijn er in verhouding veel nareizende gezinsleden van statushouders naar Nederland gekomen. De gemeente Zaanstad start begin september met een pilot waarin de interventie ‘MindFit’ wordt aangeboden aan Syrische mannen en vrouwen die maximaal een jaar in Zaanstad wonen.

MEEK2 doet mee aan Sociaalweb

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Met meer dan 13.000 unieke bezoekers per maand is het online platform Sociaalweb een belangrijke informatiebron voor veel beroepskrachten in het sociaal domein. Voor MEEK2 reden om zich aan te sluiten bij Sociaalweb.

Integratie vluchtelingen heeft structurele aandacht nodig

Autisme: wil je snel ga langzaam….

De mythe van tijdelijkheid rond de komst van vluchtelingen en migranten moet worden doorbroken. We moeten accepteren dat integratie structurele aandacht nodig heeft. Dat stellen sociale wetenschappers dr. Arjen Leerkes en dr. Peter Scholten van de Erasmus Universiteit Rotterdam in hun essay ‘Landen in Nederland: de vluchtelingenstroom in integratieperspectief’, dat zij schreven in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.