Berichten Getagged: Vroegsignalering

Meer deskundigheid nodig voor complexe psychische problematiek in de wijk

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners willen meer professionals in de wijk die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische problemen. Dit blijkt uit een onderzoek onder de deelnemers van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging.

Factsheets preventie en vroegsignalering ouderen

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Veel gemeenten of wijken bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud te worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Diverse groepen ouderen blijken niet vaak deel te nemen aan deze activiteiten.

Meer aandacht nodig voor preventief signaleren onveiligheid bij jeugdigen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De vijf samenwerkende jeugdinspecties (Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein) constateren dat gemeenten en de diverse partijen in het sociaal domein al veel aandacht hebben voor het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen. In de zes gemeenten die zijn onderzocht zijn diverse voorbeelden van het creëren van een samenhangend netwerk, het signaleren, handelen en toeleiden naar passende zorg.