Toenemend beroep op mantelzorg vergroot problemen op de werkvloer

Werkgevers verwachten dat werkende mantelzorgers de komende jaren meer problemen gaan geven. Dat komt onder meer door de bezuinigingen op de zorg en de toenemende vergrijzing. Er wordt een intensiever beroep op mantelzorgers gedaan en ook vaker langdurig. Dit levert spanning op met de verplichtingen als werknemer. Veel bedrijven doen er alles aan om hun werknemers ruimte te bieden voor zorg, maar er zitten grenzen aan hun mogelijkheden. Dat zegt Mieke Ripken namens de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland dinsdag in de Volkskrant.

Een kwart van alle Nederlanders verleent mantelzorg, bleek uit eerder onderzoek van ANBO. Van de 80-plussers verleent 38 procent mantelzorg en een kwart doet dat meer dan veertig uur per week. ‘Dit is in feite een fulltime baan’, zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

Flexibel

Werknemers die mantelzorgen zijn vaak al geholpen met flexibele werktijden. Toch is vooral bij langdurige intensieve mantelzorg het verzuim op de werkvloer hoog. Een kwart van de werknemers meldt zich op den duur minimaal per jaar twee weken achter elkaar ziek. ‘We moeten er voor waken dat het probleem van de één niet automatisch het probleem van de ander wordt’, stelt Ripken in de Volkskrant.

Nederland vergrijst en het overheidsbeleid gaat er sinds de introductie van de participatiesamenleving van uit dat mensen in toenemende mate voor elkaar gaan zorgen. Daarnaast zijn meer ouderen en vrouwen aan het werk, groepen die het vaakst mantelzorg verlenen.

Burn-out

Niet alleen werkenden die mantelzorger zijn, ook gepensioneerde mantelzorgers lopen een verhoogd risico een burn-out te krijgen. Dat bleek eerder al uit een onderzoek van dagblad Trouw en een peiling van ANBO. Zo gaf een op de tien deelnemers aan de ANBO-peiling aan dat hun verplichtingen zoveel stress ervaren dat hun functioneren daardoor in gevaar komt.

Rol gemeenten

Ook gemeenten kunnen bijdragen om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, stelt Den Haan. ‘Dat kan bijvoorbeeld door mantelzorgers actief te betrekken bij het keukentafelgesprek en daar goede afspraken over te maken.’

In gesprek met werkgever

ANBO adviseert de mantelzorgers niet alleen het gesprek met de werkgever aan te gaan, ook in hun eigen gemeente uit te zoeken wat hun gemeente doet om mantelzorgers te ondersteunen. Er zijn gemeenten met een steunpunt mantelzorg. Veel gemeenten bieden ook respijtzorg aan. ‘Daarmee kan degene voor wie wordt gezorgd een dag naar een dagopvang of kan een andere mantelzorger langskomen om de zorg even over te nemen.’

Bron: ANBO

Iedere jongere heeft recht op een JIM