Utrechtse aanpak eenzaamheid

Utrecht gaat aan de slag met actiecoalities rond het thema eenzaamheid. Zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijfsleven, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, ondernemers, bewoners en vrijwilligers gaan hun krachten bundelen om eenzaamheid onder bewoners van Utrecht te verminderen. We zetten in op het beter signaleren van eenzaamheid en het toeleiden van mensen naar een passend aanbod van activiteiten.

Actiecoalities eenzaamheid

Utrecht gaat geen nieuw aanbod voor activiteiten ontwikkelen, er gebeurt al heel veel in de stad om eenzaamheid tegen te gaan. Veel bewoners en instellingen zorgen voor activiteiten en gelegenheid om elkaar in de buurt te ontmoeten. Wethouder Maarten van Ooijen: “Het belangrijkste is dat we (eerder) signaleren dat mensen vereenzamen of al eenzaam zijn. Om dat te bereiken willen we verrassende verbindingen tot stand brengen tussen allerlei partijen in de stad. Dat zijn de gebruikelijke zorg-en-welzijnsorganisaties, maar ook partijen uit het bedrijfsleven en bewonersinitiatieven.”

Er zijn al diverse zogenoemde ‘actiecoalities’ gesmeed tussen zorg- en welzijnsinstellingen en nieuwe partijen als ondernemers, kunstenaars en het bedrijfsleven. Bij de Burendagen bieden het Oranje Fonds en Douwe Egberts vijf buurten of straten een extra steuntje in de rug. Met deze actie ondersteunen zij het contact tussen buurtgenoten. Onder de noemer Kunst koppelaars gaan culturele instellingen als Tivoli, Centraal Museum, Stut Theater en het Grijze Koppen orkest samenwerken met de Buurtteams en Dock. Ook Albert Heijn en Jumbo willen zich gaan inzetten om eenzaamheid onder hun klanten te signaleren. Maarten van Ooijen: “Door deze vormen van samenwerking kunnen we in Utrecht het verschil maken en meer mensen mee laten doen in de samenleving. Het is belangrijk dat mensen betrokken zijn bij elkaar en naar elkaar omkijken.”

Noodzaak aanpak

We hebben in Utrecht een stevige zorgstructuur, een breed palet aan welzijnsactiviteiten en ontmoetingsmogelijkheden en een enorme schat aan vrijwilligers. Desondanks maken cijfers duidelijk dat eenzaamheid in de stad niet afneemt. Volgens de laatste gezondheidspeiling voelt 42% van de Utrechters zich wel eens eenzaam en 11% ernstig. De invloed van eenzaamheid op het leven van mensen is groot. Zeker de groep die zich langdurig, ernstig eenzaam voelt, heeft een grote kans op gezondheidsproblemen, sociaal isolement en minder levensgeluk.

Actie NS en Prorail

Voorafgaand aan de presentatie was er een actie in het kader van de Campagne ‘Stel je voor’ op NS-station Vaartsche Rijn. Deze campagne is een initiatief van NS en ProRail.  Reizigers kregen van de gemeente, NS en Prorail gratis twee kopjes koffie aangeboden, als ze het tweede kopje koffie aanbieden aan een onbekende en daar een praatje mee maken. NS en ProRail willen dat er meer wordt omgekeken naar mensen die zich eenzaam of depressief voelen met name in de spoorse omgeving. De gemeente Utrecht ondersteunt de actie en maakt afspraken over een eventueel vervolg. Ook wethouder Maarten van Ooijen deed mee aan de actie.

Bron: Gemeente Utrecht