UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk

Tussen eind 2012 en het eerste kwartaal van 2018 hebben werkgevers 28.341 extra banen via een regulier dienstverband en 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd in het kader van de banenafspraak. De doelstelling voor heel 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen. Dit blijkt uit de deze week verschenen kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk van UWV.

Uit de rapportage beschut werk blijkt dat 1.465 mensen een baan in een beschutte werkomgeving hadden op 31 maart 2018. De rapportage geeft ook inzicht in het percentage mensen dat na een positief advies beschut werk terecht kan op een beschutte werkplek: van alle mensen die tot en met 31 december 2017 een positief advies beschut werk ontvingen, had 63% drie maanden later een baan.

Achtergrond

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal vier rapportages:

  • De regionale trendrapportage banenafspraak (pdf, 2 MB) geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn.
  • De factsheet banenafspraak (pdf, 4 MB) is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen.
  • De publicatie transparantie van klantprofielen (pdf, 1 MB) geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.
  • De rapportage beschut werk (pdf, 271 kB) heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

Bron: UWV

Iedere jongere heeft recht op een JIM