Veel knelpunten binnen passend onderwijs

De Tweede Kamer wil dat scholieren met psychische of lichamelijke problemen snel betere hulp krijgen. Het huidige systeem waarbij zorgleerlingen ondersteund worden binnen het reguliere onderwijs werkt niet goed. Dat meldt de NOS.

Een Kamermeerderheid stelt vraagtekens bij de manier waarop de zogenoemde samenwerkingsverbanden nu functioneren. Veel partijen zijn daarnaast kritisch over de zware administratieve last voor leerkrachten en schoolleiders, die al kampen met een hoge werkdruk. Bovendien is de wet- en regelgeving te complex, waardoor ouders vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd, vinden de Kamerleden.

De partijen willen verbeteringen in het bestaande systeem, maar benadrukken nog wel achter het idee van passend onderwijs te staan. De Tweede Kamer organiseert eind juni een hoorzitting om van leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen en andere betrokkenen hun ervaringen te horen. Minister Arie Slob van Onderwijs werkt aan voorstellen om de knelpunten aan te pakken en stuurt nog voor de zomer een brief naar de Kamer met zijn plannen.

Bron: NOS

Iedere jongere heeft recht op een JIM