Verband geweld binnen en buiten onvoldoende belicht

Er bestaat een duidelijk verband tussen huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte. Dat blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van het WODC werd uitgevoerd. Experts vinden dat er onvoldoende aandacht is voor deze relatie en de specifieke impact ervan.

In hoeverre is er een relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en gewelds(criminaliteit) in de publieke ruimte en wat is bekend over een eventuele causaliteit? Die vraag stond in het onderzoek centraal. Daarnaast wilden de onderzoekers weten in hoeverre deze kennis een bijdrage kan leveren aan de toekomstige inzet en interventies binnen de justitie en veiligheidsketens.

Eerste stap

Er is in Nederland vooralsnog weinig aandacht geweest voor dit eventuele verband. Dit WODC-onderzoek is een eerste stap om na te gaan of er structureel meer aandacht nodig is voor de relatie tussen geweld binnen en buiten.

Het onderzoek bestond uit drie methoden van dataverzameling: literatuuronderzoek, interviews met deskundigen en een expertmeeting. In de aangehaalde onderzoeken is het verband aanwezig, maar niet altijd heel sterk. De experts en praktijkdeskundigen zijn hierin stelliger. Zij geven aan het relevant te vinden meer aandacht te schenken aan dit verband tussen geweld binnen en buiten, zowel theoretisch, inhoudelijk als op casusniveau.

Dwarsverbindingen

Volgens de experts is er zowel in de praktijk als in onderzoek vaak onvoldoende aandacht voor deze relatie. Het meeste onderzoek gaat over het ene, huiselijk geweld, of het andere, crimineel geweld buiten. Het zijn afzonderlijke domeinen van kennis en er worden structureel onvoldoende dwarsverbindingen tussen deze twee vormen van geweld gelegd.

Bron: Huiselijkgeweld.nl