Vooronderzoek omvangschatting huiselijk geweld

De omvangschatting uit 2009 van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld kan worden herhaald. De schatting van het aantal slachtoffers kan bovendien worden verbeterd. Dat blijkt uit een vooronderzoek van onderzoeksbureau Intraval.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie wil een onderzoeksprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen dat uit verschillende deelonderzoeken bestaat. Dit vooronderzoek door Intraval biedt een overzicht van de methoden en databronnen die geschikt zijn voor een omvangschatting van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verbeterd
De omvangschatting uit 2009 betreft een schatting met behulp van vangst-hervangst op basis van politieregistraties. De schatting van het aantal slachtoffers kan bovendien worden verbeterd door de politieregistraties te verrijken met andere databronnen uit de justitiële keten en te koppelen aan gegevens van de slachtoffers uit de Veiligheidsmonitor.

Kindermishandeling kan op korte termijn worden geschat door een koppeling te maken van gegevens uit de justitiële keten met gegevens van de Raad voor de Kinderbescherming. Een beperking daarbij is dat deze bronnen geen informatie bevatten over kindermishandeling buiten de huiselijke kring.

Middellange termijn
Hoewel de registraties van de Veilig Thuis-organisaties op korte termijn nog van onvoldoende kwaliteit en consistentie zijn om te kunnen gebruiken voor een omvangschatting, kunnen ze op middellange termijn een waardevolle aanvulling vormen, stellen de onderzoekers. Daarnaast bieden verschillende registraties uit de gezondheidsketen op middellange termijn mogelijkheden voor het verbeteren van de omvangschatting.

Lange termijn
Op lange termijn kan voor een omvangschatting van huiselijk geweld en kindermishandeling idealiter gebruik worden gemaakt van tenminste drie databronnen: registratiegegevens uit de justitiële keten en de zorgketen (hulpverlening en gezondheidszorg), aangevuld met bevolkingsonderzoeken. Veilig Thuis vormt daarbij de meest aangewezen databron voor de zorgketen. Uitgangspunt bij dit ideaalbeeld is dat alle professionals uit de hulpverlening en de (geestelijke) gezondheidszorg huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis.

Lees ook

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking