Opleiding tot cliëntondersteuner

De opleiding is om professionals te scholen tot vakbekwame cliëntondersteuners. Als je deze opleiding hebt gevolgd, kan je je registreren bij Registerplein als cliëntondersteuner. De scholing is flexibel en maatwerk….

Training Moeilijke dingen makkelijk uitleggen

Merk jij dat jouw uitleg niet altijd wordt begrepen?  Schrijf en praat je met lange zinnen? Of praat je te snel?  En wil je leren hoe je iets begrijpelijk uitlegt?  …

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

Hoe is onafhankelijke cliëntondersteuning vormgegeven in jouw regio? Hoe vul jij de rol en positie van onafhankelijk cliëntondersteuning op dit moment in? Wat heb jij nodig om hier nog sterker in te worden?

Basistraining LVB

Leer signalen herkennen en beter omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Verdiepingstraining LVB en communicatie

Je komt dagelijks in contact met mensen waarmee de communicatie niet zo gemakkelijk verloopt. Je hebt misschien het gevoel dat dit ‘lastige’ mensen zijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen die niet…

Time management training

Heb je een bomvolle mailbox, veel aan je hoofd en lijkt je to do lijst alleen maar langer te worden? Mis je grip op het werk en laat je je…

R-NEWT: Training ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’

In het sociale domein werken we vaak met burgers waarbij, vaak door persoonlijke omstandigheden, het lontje wat korter is dan dat we redelijkerwijs mogen verwachten. Burgers die over jouw grens…

Training Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

“Cliëntondersteuner komt bij Frans thuis voor een gesprek. In haar ogen is Frans lui, flapt er van alles uit, eigenwijs en snel geïrriteerd. Frans heeft vorig jaar niet-aangeboren hersenletsel oplopen….

Krachtiger op je Werk & Thuis!

ACT

Dit is een training om kennis te krijgen van het theoretisch fundament van ACT.

Ontwikkelingspsychopathologie: van de theorie naar jouw praktijk

Kennis over ontwikkelingspsychopathologie is noodzakelijk om passende interventies te kunnen kiezen. Tijdens deze driedaagse training leer je de aanmeldingsreden, de problemen en de wensen van ouders en kind stapsgewijs uit…

KIM-methode

Het sociaal domein is een complex werkveld en een belangrijk onderdeel van een gezonde samenleving. Het is sterk in ontwikkeling en vraagt om voortdurende bezinning en reflectie. Binnen een wijkteam…

Training Teken je MEE?

Mensen met een beperking (als autisme, licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, psychische problematiek, etc.) hebben vaak meer moeite om dingen te begrijpen. Tijdens deze training leer je hoe je tekeningen…

Training Autisme Beleving Circuit (ABC)

Mensen met autisme en hun netwerk ondersteunen op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Waardoor zij naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Maar hoe herken je dat, autisme? Wat zijn de kenmerken? En hoe ga je daar mee om? Deze training wordt online gegeven in tweedagdelen.

Complexe scheiding

Training om ouders na scheiding te ondersteunen in het opnieuw ontdekken van hun gezamenlijke ouderschap: 28 november 2019

MOETD: Combinatietraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Deze training is een combinatie van de training Huiselijk geweld en Kindermishandeling Module 1 (1 dag) en de training Systeemgericht Werken bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling (2 dagen) van trainingsbureau…

Privacy in het sociaal domein

Training over de geheimhouding van de persoonlijke gegevens van je cliënt en schending van zijn privacy. Leer over de rechten van de cliënt en wettelijke kaders om te werken als professional binnen het sociaal domein.

Train je trainersvaardigheden

Om een goede training neer te zetten heb je meer nodig dan alleen inhoudelijke kennis.

Bouw je eigen training of workshop!

In deze training staat de door jezelf ontwikkelde training of workshop centraal. Als voorbereiding voor deelname heb je minimaal één cyclus van je workshop of training in de grondverf staan….

Training Iedereen doet MEE

Met de training ‘Iedereen doet MEE’ leren trainers, coaches en (bege-)leiders van reguliere sport- en scoutingclubs hoe zij ook kinderen met ADHD, autisme of lichte verstandelijke beperking met plezier kunnen…

Training hulpkaartcoach

Er zijn situaties waarin een mens soms niet meer helder kan denken en daardoor gedrag vertoont dat anderen mensen niet begrijpen. Dit kan vervolgens een ongewenste reactie uitlokken bij de…

Verdiepingstraining LVB en GGZ-problematiek

Ik wil op de juiste manier handelen, maar waar moet ik nu rekening mee houden? Met de LVB of met de GGZ-problematiek? Bekend is dat GGZ-problematiek vaak voorkomt bij mensen…