R-NEWT: Training ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’

In het sociale domein werken we vaak met burgers waarbij, vaak door persoonlijke omstandigheden, het lontje wat korter is dan dat we redelijkerwijs mogen verwachten. Burgers die over jouw grens…

Basistraining Present werken

In de Basistraining Present werken van 2 dagdelen staat de relationele afstemming centraal; het zorgvuldig aansluiten bij.- en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft.