Basistraining LVB

Leer signalen herkennen en beter omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Training Persoonlijk Leiderschap

ACT

Daar waar jij bent, neem je jezelf mee. Of dat nou gaat om je relatie, in je werk, de omgang met je kinderen, vrienden of familie. Door meer inzicht te…

Verdiepingstraining LVB en communicatie

Je komt dagelijks in contact met mensen waarmee de communicatie niet zo gemakkelijk verloopt. Je hebt misschien het gevoel dat dit ‘lastige’ mensen zijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen die niet…

Time management training

Heb je een bomvolle mailbox, veel aan je hoofd en lijkt je to do lijst alleen maar langer te worden? Mis je grip op het werk en laat je je…

R-NEWT: Training ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’

In het sociale domein werken we vaak met burgers waarbij, vaak door persoonlijke omstandigheden, het lontje wat korter is dan dat we redelijkerwijs mogen verwachten. Burgers die over jouw grens…

Basistraining Present werken

In de Basistraining Present werken van 2 dagdelen staat de relationele afstemming centraal; het zorgvuldig aansluiten bij.- en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft.

Stemming (somberheid en depressie) bij jeugd

Vaak worden angst en depressie in één adem genoemd. Komt het ook zo vaak samen voor? Of versterkt het één het ander? In deze workshop worden feiten van fabels gescheiden….

Training Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

“Cliëntondersteuner komt bij Frans thuis voor een gesprek. In haar ogen is Frans lui, flapt er van alles uit, eigenwijs en snel geïrriteerd. Frans heeft vorig jaar niet-aangeboren hersenletsel oplopen….

Projectmatig werken in de zorg & welzijn

De sector zorg en welzijn vraagt continue om veranderingen. Maatschappelijk gezien gebeurt er veel in Nederland. Dit verlangt van een zorgprofessionals dat zij makkelijk kunnen aansluiten bij veranderingen of vernieuwingen….

Krachtiger op je Werk & Thuis!

ACT

Dit is een training om kennis te krijgen van het theoretisch fundament van ACT.

Stress-sensitief werken in het sociaal domein door Social Force

Het leven stelt ons soms voor flinke opgaven. We kunnen ons werk kwijtraken, gaan scheiden, moeite hebben met het opvoeden van de kinderen of geldzorgen hebben. Gemeenten, wijkteams en andere…

Ontwikkelingspsychopathologie: van de theorie naar jouw praktijk

Kennis over ontwikkelingspsychopathologie is noodzakelijk om passende interventies te kunnen kiezen. Tijdens deze driedaagse training leer je de aanmeldingsreden, de problemen en de wensen van ouders en kind stapsgewijs uit…

KIM-methode

Het sociaal domein is een complex werkveld en een belangrijk onderdeel van een gezonde samenleving. Het is sterk in ontwikkeling en vraagt om voortdurende bezinning en reflectie. Binnen een wijkteam…

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

Hoe is onafhankelijke cliëntondersteuning vormgegeven in jouw regio? Hoe vul jij de rol en positie van onafhankelijk cliëntondersteuning op dit moment in? Wat heb jij nodig om hier nog sterker in te worden?

Training Teken je MEE?

Mensen met een beperking (als autisme, licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, psychische problematiek, etc.) hebben vaak meer moeite om dingen te begrijpen. Tijdens deze training leer je hoe je tekeningen…

Training Autisme Beleving Circuit (ABC)

Mensen met autisme en hun netwerk ondersteunen op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Waardoor zij naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Maar hoe herken je dat, autisme? Wat zijn de kenmerken? En hoe ga je daar mee om? Deze training wordt online gegeven in tweedagdelen.

Complexe scheiding

Training om ouders na scheiding te ondersteunen in het opnieuw ontdekken van hun gezamenlijke ouderschap: 28 november 2019

MOETD: Combinatietraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Deze training is een combinatie van de training Huiselijk geweld en Kindermishandeling Module 1 (1 dag) en de training Systeemgericht Werken bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling (2 dagen) van trainingsbureau…

Privacy in het sociaal domein

Training over de geheimhouding van de persoonlijke gegevens van je cliënt en schending van zijn privacy. Leer over de rechten van de cliënt en wettelijke kaders om te werken als professional binnen het sociaal domein.

Training Werken met hooggevoeligheid in de praktijk

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen hooggevoelig is. Dit betekent dat ze een gevoeliger systeem hebben, sneller stress ervaren en sneller lichamelijke klachten ondervinden. Het begrip hooggevoeligheid…

Masterclass ‘Van oplossen naar faciliteren’

Je cliënt en zijn naasten begeleiden tot meer zelfredzaamheid en meer eigen regie, hoe doe je dat? Dat leer je in deze masterclass.

Training Cultuursensitief werken

Hoe communiceer je met doelgroepen uit verschillende culturen? Met extra aandacht voor vluchtelingen en statushouders. Wil je hier meer over weten? Schrijf je dan in…  

Verdiepingstraining LVB en GGZ-problematiek

Ik wil op de juiste manier handelen, maar waar moet ik nu rekening mee houden? Met de LVB of met de GGZ-problematiek? Bekend is dat GGZ-problematiek vaak voorkomt bij mensen…