Wijkteams en diversiteit

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland.

Uit dit onderzoek blijkt dat wijkteams bewoners met een migratieachtergrond nog niet optimaal bereiken. Ook de werkwijze, de competenties en de randvoorwaarden zouden nog beter kunnen aansluiten op deze doelgroep. Tweederde van wijkteams zegt behoefte te hebben aan ondersteuning bij het verbeterproces.

De transitie en de transformatie waren bedoeld om dichterbij de burger te zijn. In de wijk, toegankelijk en aansluitend bij de bewoners. De eerste jaren waren de wijkteams vooral bezig met de organisatie. Nu lijkt er steeds meer ruimte te komen voor ‘diversiteitsproof werken’. De publicatie Wijkteams en diversiteit biedt praktische instrumenten en tips waarmee wijkteams een stap verder kunnen komen.

Bron: Kenniscentrum Integratie & Samenleving (KIS)

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling