Wijkteams worstelen met ethiek

Ethische dilemma’s blijven onderbelicht in wijkteams. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Ethiek en en Gezondheid (CEG). De nadruk op professionele samenwerking kan ten koste gaan van andere waarden zoals het zorgvuldig omgaan met het beroepsgeheim en de bescherming van privacy van cliënten.

Samenwerking met hulpverleners of met vrijwilligers en mantelzorgers die niet aan een beroepsgeheim gebonden zijn, levert soms problemen op. Want mogen persoonlijke gegevens van cliënten gedeeld worden tussen hulpverleners als het beroepsgeheim van hulpverleners verschillend is of ontbreekt? Vaak kwam naar voren dat er te weinig tijd is om deze en andere ethische kwesties goed te doordenken en te bespreken.

Aanbevelingen
Volgens het CEG is een aantal waarden en normen leidend om goede maatschappelijke ondersteuning en passende zorg voor kwetsbare wijkbewoners door samenwerking te realiseren. Onderling vertrouwen is de belangrijkste waarde naast vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Meer algemeen is het raadzaam dat hulpverleners in de wijkteams vanaf de start ook ethische aspecten bij hun afwegingen betrekken en bespreken. Meer maatwerk en minder protocolleren vraagt om praktische wijsheid en moreel oordeelsvermogen. Het CEG roept op tot de volgende actiepunten:

  • Ga zorgvuldig om met persoonlijke cliëntgegevens, deel deze niet zonder toestemming van de cliënt;
  • Neem moreel beraad op in het wijkteam;
  • Geef professionals in wijkteams voldoende ruimte om naar eigen (moreel) oordeelsvermogen te kunnen handelen;
  • Onderzoek hoe in wijkteams met privacy van cliëntgegevens wordt omgegaan en welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn;
  • Onderzoek de ethische aspecten ook vanuit het perspectief van cliënten en mantelzorgers.

Uitgelicht

Hoe geef ik een positieve impuls aan de ontwikkeling van ‘mijn wijkteam’? Wat is er nodig om de onderlinge sfeer te verbeteren? En wat is er nodig  voor een respectvolle onderlinge omgang van collega’s? Volg samen met uw teamgenoten het traject Teamontwikkeling ‘Samen sterker staan’.

Autisme: wil je snel ga langzaam….