Youth Wiki: sociale inclusie van jongeren in Europa

Zweden heeft een strategie ontwikkeld om de sociale inclusie te bevorderen van kwetsbare jongeren die niet werken of studeren. In de Youth Wiki delen 27 landen deze en andere strategieën, met als doel de Europese samenwerking op de 8 actiegebieden van de Europese Jeugdstrategie 2010-2018 te stimuleren.

Per Europees land verschilt wat een jongere kwetsbaar maakt en wat goed werkende programma’s zijn om kwetsbare jongeren te ondersteunen. Toch kunnen Europese landen leren van elkaars strategieën en bevindingen. De uitwisseling van informatie over beleid op specifieke jeugdthema’s via de Youth Wiki draagt bij aan kennisdeling en inspiratie.

In Zweden worden zo lokale activiteiten georganiseerd voor jongeren met een beperking, voortijdig schoolverlaters en jonge immigranten. Hoewel deze strategie nog in de beginfase zit, tonen voorlopige resultaten een aantal factoren aan die positief bijdragen aan inclusie van deze jongeren. Succesfactoren van activiteiten zijn onder andere dat deze in de buurt worden georganiseerd, dat de persoonlijke inzet van deelnemers hoog is en er ingespeeld wordt op individuele vragen en wensen.

Burgerinitiatieven met een meer informeel karakter dragen ook bij aan inclusie. Bijvoorbeeld volkshogescholen die door burgers worden gerund zijn hiervoor erg geschikt. De belangrijkste maatregel van de strategie is preventie: voorkomen dat jongeren voortijdig schoolverlaten, met een sleutelrol voor basisscholen. De Zweedse strategie loopt door tot juni 2019.

Ook van andere landen is veel te leren over sociale inclusie. In Finland is sociale inclusie van jeugd en jongeren een centraal thema in het nationaal beleid en zijn er goed werkende programma’s. Litouwen behoort nog steeds tot een van de landen met de grootste kansenongelijkheid en armoede in de Europese Unie. Dit ondanks de economische groei, de stijgende inkomens en afnemende werkloosheid van de laatste jaren. In Nederland speelt jongerenwerk een belangrijke rol in de sociale inclusie van kwetsbare jongeren.

Vanuit Nederland kan men per paragraaf door naar hetzelfde onderwerp in andere Europese landen via ‘In other countries’.

Bron: NJi

Iedere jongere heeft recht op een JIM