Zorgloket voor hulpaanbod bij complexe scheidingen

Als een rechter zorg vraagt voor een kind of een gezin bij een complexe scheiding, schakelt voortaan een loket van samenwerkende gemeenten de zorgaanbieders hiervoor in. De Raad voor de Kinderbescherming, de gemeenten en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant starten met ingang van deze maand deze pilot zodat kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van het uit elkaar gaan van hun ouders.

Wachttijden

Het komt bij echtscheidingen en bij gezag- en omgangskwesties voor dat er zorg nodig is voor een kind of jongere en of voor het gezin. Een rechter verwijst tot op heden dan het gezin of gezinsleden rechtstreeks door naar een zorgaanbieder voor een zorgtraject. Gedurende de pilot gaat een zorgloket van samenwerkende gemeenten bepalen welke aanbieder het beste de gevraagde zorg kan verlenen. Hierbij wordt gekeken naar het aanbod, wachttijden en meer maatwerk, waarbij een ruimer scala aan zorgmogelijkheden kan worden ingezet. De gekozen zorgverlener wordt dan ingeschakeld om met de betrokkenen te werken aan het door de rechtbank geformuleerde doel van jeugd- en/of gezinszorg. In het arrondissement Zeeland-West-Brabant zijn 4 van dit soort zorgloketten, gebundeld rond de grotere steden.

Moeilijke echtscheidingen

De pilot is een van de resultaten van de geïntensiveerde samenwerking op dit gebied tussen de rechtbank, de gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming in Zeeland en West- en Midden-Brabant. Het doel is het proces van hulpverlening bij moeilijke echtscheidingen en gezag- en omgangszaken te verbeteren, zodat kinderen of jongeren en/of hun gezinnen de beste zorg krijgen met een zo kort mogelijke wachttijd. De pilot valt in het kader van het landelijk project ‘Uniform Hulpaanbod’ en duurt minimaal 1 jaar.

Bron: Rechtspraak.nl