Dit Protocol bevat de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen die genomen kunnen worden door (beroeps)trainers- en opleiders om veilig trainen binnen de richtlijnen van het tijdelijke ‘nieuwe normaal’ mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van zowel de deelnemers als de trainer voorop. Wanneer er nieuwe eisen en richtlijnen komen vanuit de overheid zal dit Protocol door de NOBTRA worden bijgesteld of aanvult. Doelstelling is het creëren van veilige trainingen waarbij ‘social distancing’ en hygiëne gewaarborgd worden.

1.0 1,5 meter afstand tot elkaar

 • We zorgen en zien erop toe dat iedereen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, ook bij oefeningen en andere werkvormen.
 • De deelnemers hebben een vaste eigen zitplek in de trainingsruimte.
 • Er wordt gewerkt op locaties waar een veiligheids- c.q. 1,5 meter protocol van kracht is.
 • De trainer geeft voorafgaand aan de training en bij de start van de training nadrukkelijke aandacht aan en uitleg over social distancing m.b.t. de training.
 • We moedigen online trainingen aan om het aantal samenkomsten te beperken.
 • Deelnemers wordt gevraagd niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de locatie aan te komen en direct na de training weer te vertrekken.

2.0 Hygiëne

 • Trainers en deelnemers volgen de RIVM Covid-maatregelen strikt op. Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid.
 • Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (vanaf 38°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona.
 • Bij griep/verkoudheidsklachten van de trainer of bij een positieve test op corona, zal voor vervanging van de trainer worden gezorgd of wordt de training verschoven. Dit geldt ook als iemand in het huishouden van de trainer koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op corona.
 • Deelnemers wordt verzocht de handen te wassen alvorens de trainingsruimte te betreden en alvorens de locatie te verlaten.
 • In de trainingsruimte voorzien wij hand-desinfectie-gel, papieren handdoekjes en schoonmaakmateriaal voor het reinigen van trainingsmateriaal.
 • Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden materialen ook zelf nog te reinigen. Hiervoor zijn desinfectiemiddel (min. 70% alcoholbasis en zonder ethanol) en doekjes aanwezig in de trainingsruimte.
 • Iedere deelnemer heeft eigen materiaal wat niet gedeeld hoeft te worden met anderen.
 • Bij lopen binnen en buiten de trainingsruimte, worden de deelnemers geacht zich aan de landelijke norm m.b.t. het dragen van een mondkapje te houden.

3.0 Locatie – Professionele accommodatieverschaffers & eigen locatie

Wanneer de training plaatsvindt bij een professionele accommodatieverschaffer vergewissen wij ons er vooraf van dat er altijd van dat er een 1,5 meter protocol van kracht is. Naast en in aanvulling van dit Protocol Veilig Trainen, gelden de specifieke voorschriften en maatregelen die accommodatieverschaffers voor de trainingslocatie treffen. Wij communiceren deze specifieke maatregelen zoveel mogelijk vooraf met de deelnemers. De verantwoordelijkheid voor de hieronder genoemde punten vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de accommodatieverschaffer. De accommodatie dient minimaal te voorzien in (overeenkomstig de normen van branchevereniging CLC-Vecta):

 • Dat van begin tot eind de 1,5 meter tot elkaar kan worden aangehouden in zowel de trainingsruimte als in algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen.
 • Dat pauzes worden gespreid om groepsvorming met andere gebruikers van de locatie te voorkomen. Er dient afstemming van aankomsttijden, pauzemomenten en vertrektijden plaats te vinden.
 • Dat er goede ventilatie is in de trainingsruimte. Bij voorkeur geopend(e) ra(a)m(en).
 • Dat er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik (handcontactpunten) van koffie- en thee faciliteiten, lunch en diner mogelijkheden en andere catering-gerelateerde wensen.
 • Dat de medewerkers van de accommodatie zich bewust zijn van de RIVM-richtlijnen en extra maatregelen nemen zoals het vaak en goed handen wassen en alert zijn op het navolgen van die regels door (alle) bezoekers van de accommodatie.

3.1 Locatie – Bij de klant – in-company

Wanneer de training plaatsvindt in de accommodatie van de klant, op de vloer of in een vergaderruimte geldt het volgende:

 • De klant is verantwoordelijk voor een 1,5 meter beleid binnen het gebouw waar de training of opleiding plaatsvindt. De training vindt qua locatie-eisen volledig plaats onder verantwoordelijkheid van de klant.
 • In de trainingsruimte is de trainer verantwoordelijk voor het naleven van de punten genoemd onder 1.0 en 2.0, 4.0 en 5.0.
 • De trainer vergewist zich voorafgaand aan de training of de accommodatie volstaat en de training binnen dit Protocol Veilig Trainen kan plaatsvinden.

4.0 Werkvormen

 • Er worden louter werkvormen gebruikt waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden tot elkaar.
 • De trainer laat de deelnemers zo veel mogelijk doen vanaf hun vaste zitplaats. De bewegingen in de ruimte worden beperkt tot strikt noodzakelijk.
 • Voorafgaand aan iedere werkvorm geeft de trainer aan de deelnemers duidelijke instructie met nadruk op het naleven van de 1,5 meter afstand tot elkaar.

5.0 Gedrag tijdens de training

 • De trainer geeft duidelijke instructies voorafgaan aan de training en aan het begin van de training over ‘social distancing’ en hygiëne tijdens de training.
 • Alle aanwezigen bij de training gebruiken vooral hun gezonde verstand en hebben vooral een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de instructies, dit protocol en de algemene maatregelen van het RIVM.
 • De trainer is gerechtigd om een deelnemer die zich niet aan de veiligheids- en hygiëne instructies houdt, te verzoeken de training te verlaten.

6.0 Melding bij positief testen

Deelnemers wordt verzocht bij een positieve test, binnen 48 uur na de training, contact op te nemen met de GGD.

7.0 Updates

Dit protocol zal worden bijgewerkt bij iedere aanpassing van de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Bij iedere update vervalt automatisch de vorige versie. Voor de laatste versie van dit Protocol, raadpleeg de website van NOBTRA (https://nobtra.nl).

 

Bronvermelding:

– Het RIVM

– Branchevereniging CLC Vecta

– Mr. J. van der Woude-Verstrijden, Jurist bij De Raadgevers

– Drs. D.M. Bovée, Internist in het IJsselland Ziekenhuis