Blog

Caroline: ‘Ik leer zelf ook heel veel van deelnemers.’

Caroline Lanser

Ruim zes jaar werkt Caroline Lanser als bevlogen trainer bij opleidingsinstituut MEEK2. Ze verzorgt verschillende trainingen over autisme (waaronder de ABC), diverse LVB-trainingen (Licht Verstandelijke Beperking) en de training Iedereen doet MEE. Daarnaast werkt Caroline als cliëntondersteuner bij MEE Plus Zuid-Hollandse eilanden en schoolmaatschappelijk werker bij Speciaal Onderwijs in Brielle. Met enthousiasme vertelt Caroline over haar ervaringen, leermomenten en wat haar inspireert als trainer.

Positieve verandering

Caroline: ‘Wat ik hoop te bereiken bij de deelnemers is dat ze door de kennis en ervaringsopdrachten iets bij zichzelf gevonden hebben waar ze echt wat mee gaan doen. Dát heeft toegevoegde waarde voor de doelgroep. Al is het maar één ding, als het werkt verandert er iets positiefs en dat vind ik het belangrijkste. Bij sommigen deelnemers is het een nieuwe bewustwording, bij andere weer een waardevol opfrismoment. Ik zie dat bijvoorbeeld in de communicatiestijl. Die is vaak heel persoonlijk en door de trainingen ga je nadenken wat je daar wel of juist niet mee bereikt. Vooral de ervaringsmomenten laten mensen echt nadenken over hoe ze iets doen.’

Uiteenlopende deelnemers

‘De groepen mensen die ik train zijn heel wisselend,’ vertelt Caroline. ’Laatst gaf ik op een middag een LVB-workshop aan studenten op de Erasmus Universiteit en ’s avonds de training Iedereen doet MEE aan vrijwilligers bij een sportvereniging. Die afwisseling vind ik leuk. Ik kom veel op scholen en bijvoorbeeld sociale werkvoorzieningen. Maar ook in een buurthuis kun je mij tegenkomen. Bij professionals die min of meer een training verplicht moeten volgen merk ik wel eens weerstand. Voor mij is dat een mooie uitdaging om daar mee te spelen. Ik geef die weerstand de ruimte, het mag er zijn, maar ik wil ze ook anders leren kijken. Daar probeer ik mee te spelen. Ik heb ook deelnemers die dolenthousiast zijn en alles wat ze leren opzuigen als een spons! Iedereen brengt op zijn manier wel wat, dat vind ik zo leuk aan groepen. Ik leer zelf ook veel van de deelnemers. Bijvoorbeeld praktische kennis, maar ook juist hun ervaring en verhalen. Dat neem ik dan mee naar volgende trainingen.’

Meerwaarde persoonlijke ervaringen

‘Wat ik vaak zie,’ vervolgt Caroline, ‘zijn deelnemers die professioneel én persoonlijk in hun directe omgeving te maken hebben met autisme, ad(h)d of een licht verstandelijke beperking. Daar maak ik altijd ruimte voor. Ik geloof heel erg in de kracht van persoonlijke verhalen en eigen ervaringen. Dat is echt een cadeau voor de groep. Je ziet vaak dat het ook helpend is voor mensen. Ze voelen herkenning en krijgen tips van anderen. Dat levert hun veel op. Het zijn mooie gesprekken waar ik van geniet. Weet je, juist de ervaringsverhalen blijven hangen. Ik werk in de trainingen nog niet met ervaringsdeskundigen als co-trainer, maar daar zijn we wel mee bezig. Daar kijk ik nu al naar uit!’

Bewust van valkuilen

Caroline vertelt verder: ‘De trainingen Autisme Beleving Circuit (ABC) en de LVB-trainingen (Licht Verstandelijke Beperking) zijn heel laagdrempelig, praktisch ingestoken en een mix van theorie, ervaringsoefeningen en beeldmateriaal. Een training kan een dagdeel zijn, een hele dag of verschillende dagdelen.’ Zelfs van deelnemers met veel ervaring met de doelgroep hoort Caroline dat het toch weer een stuk bewustwording op gang brengt: ‘Ik hoor ze dan zeggen: “Ik weet het wel, maar ik merk dat ik er zelf toch te weinig rekening mee hou.” De training maakt mensen weer bewust van hun valkuilen.’

Iedereen telt bij de vereniging

Bij de training Iedereen doet MEE, ontwikkeld voor (sport)verenigingen, geeft Caroline een stukje theorie met uitleg over bekende diagnoses zoals autisme, adhd, add en lvb. Deelnemers gaan oefenen met opdrachten en krijgen praktische tips. Caroline : ‘Het valt mij op dat vrijwilligers vaak al meer goed doen dan ze beseffen. Laatst deed ik daar zelf ook een mooi inzicht op. Als ik de training geef denk ik vooral dat het fijn is als kinderen, met wat ze ook hebben, mee kunnen sporten. Maar pas was ik bij een sportvereniging die daar nog een stapje verder in ging. Want, zeiden ze, ook met taken naast de lijn, zoals het veld klaarmaken of achter de bar helpen, is óók meedoen. De coaches willen íedereen zien als onderdeel van de vereniging. Zelf heb ik wel eens moeite met het woord beperking. Zonder dat ik erover begon vertelden de coaches dat zij het liever hebben over kinderen met een extra behoefte. Geweldig toch?!’

Gewoon even vragen

Vooral tijdens ervaringsoefeningen ziet Caroline bewustwording groeien. Ze vervolgt: ‘Iets leren of weten is toch altijd weer anders dan iets echt vóelen. Dat gebeurt tijdens een ervaring. Het is leuk om daar als trainer mee te spelen. Zo had ik laatst de opstelling van een ruimte zo neergezet dat het leek alsof we met rollenspellen gingen oefenen. Die stoelen hebben daar de hele dag gestaan en ik heb er niets mee gedaan. Aan het einde van de dag vroeg ik ernaar. Deelnemers gaven aan dat ze echt dachten dat er een rollenspel aankwam en dat ze dat eigenlijk heel spannend vonden. “Maar waarom vraag je dat niet even?” vroeg ik ze toen. Ik had je zo kunnen vertellen dat ik er niets mee ging doen. Vaak verwachten we dat ook van mensen met een licht verstandelijke beperking. We zeggen dan: “Vraag maar als het niet duidelijk is of niet lukt.” Bij deze deelnemers liet ik zien dat ze het zelf dus ook niet doen, dat vragen, dus kun je het dan wel verwachten van een ander? De kracht van zo’n ervaring is dat ze het zelf voelen. En voelen spreekt meer dan 10.000 woorden.’

Interesse

Meer weten over deze trainingen van Caroline of andere MEEK2 trainers? Neem een kijkje op www.meek2.nl. Je kunt ook mailen naar contact@meek2.nl.

Auteur

  • Patricia van der Put
  • Adviseur en trainer